Sunday, March 3, 2013

:'(


Kalau kamu tidak pernah hendak membantu aku waktu susah, 
Jangan pula kamu mencela aku ketika aku senang.

*sedih! :'(

No comments: